Richard Loskot, Marek Štim: Časoprostorová mřížka

date of exhibition: 2014/10/01 - 2014/10/31
institution: etc. galerie
type of exhibition: kolektivní