Le Desing

date of exhibition: 1970
institution: Středisko průmyslového výtvarnictví
type of exhibition: kolektivní