Bienále sochařství

date of exhibition: neuvedeno
institution: Montevideo
type of exhibition: kolektivní