Deviace kubismu v Čechách

date of exhibition: 1995/07/27 - 1995/08/27
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní

notes:
výstava v rámci Festivalu Uprostřed Evropy Bavorsko, Čechy, Sasko