Má vlast

date of exhibition: 1970
institution: Jízdárna Pražského hradu
type of exhibition: kolektivní