Jarosla Podmol, užitá keramika

date of exhibition: 1970 - 1970/02/02
institution: Galerie Letná
type of exhibition: autorská