Maxmilián Pirner a jeho škola

date of exhibition: 1981
institution: Galerie výtvarného umění v Náchodě
type of exhibition: kolektivní