Bauhaus Výmar 1919-1925

date of exhibition: 1970
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní