Jan Knap

date of exhibition: 1995
institution: Galerie Velehrad
type of exhibition: autorská

notes:
Výstava je uspořádána u příležitosti svatořečení Jana Sarkandera a blahoslavené Zdislavy papežem Janem Pavlem II. v Olomouci.