Celostátní výstava průmyslového designu

date of exhibition: 1969
institution: Gottwaldov