Pavel Nešleha

date of exhibition: 1979
institution: Výzkumný ústav veterinárního lékařství
type of exhibition: autorská