Západočeské umění ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary

date of exhibition: 1983/07/03 - 1983/09/08
institution: Letohrádek Ostrov
type of exhibition: kolektivní