Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko - přírodovědecké fakulty Slezké univerzity v Opavě

date of exhibition: 2001/12/13 - 2002/01/27
institution: Dům umění v Opavě
type of exhibition: kolektivní