Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko - přírodovědecké fakulty Slezké univerzity v Opavě

date of exhibition: 2002/02/06 - 2002/03/12
institution: Galerie Opera
type of exhibition: kolektivní