Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko - přírodovědecké fakulty Slezké univerzity v Opavě

date of exhibition: 2002/04 - 2002/05
institution: Centrum kultury Poznania Zamek
type of exhibition: kolektivní