Česká sociální grafika (z majetku Národní galerie)

date of exhibition: 1969
institution: Charkov
type of exhibition: kolektivní