R 64: retaurátorské práce

date of exhibition: 1969
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní