České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně

date of exhibition: neuvedeno
institution: Regionální muzeum
type of exhibition: kolektivní

notes:
po roce 1977