Milan Šelbický: Grafika a kresby

date of exhibition: 1968/1/12
institution: Divadlo hudby
type of exhibition: autorská