Italské umění

date of exhibition: 1968
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby
type of exhibition: kolektivní