Jan Špála

date of exhibition: 1967/12/14 . 1969
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: autorská

notes:
Oblastní galerie výtvarného umění