Česká grafika ze sbírek Kabinetu ex libris

date of exhibition: 1994/04/27 - 1994/05/31
institution: Nová výstavní síň
type of exhibition: kolektivní