Česká grafika ze sbírek Kabinetu ex libris

date of exhibition: 1996/07/04 - 1996/09/08
institution: Městské muzeum
type of exhibition: kolektivní