Ladislav Novák: Orbis pictus

date of exhibition: 1970/02
institution: Galerie na Karlově náměstí
type of exhibition: autorská