Polské umění ze sbírky GVUN

Program
published, title (subtitle)
2015   Galerie výtvarného umění v Náchodě: Program 2015