Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze

date of exhibition: 1987/10/13 - 1987/11/08
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní