Zdena Kolečková: Just a story

date of exhibition: 2000/01
institution: Galerie Václava Špály, Malá Špálovka
type of exhibition: autorská