Ladislav Novák: Soubor prácí z let 1966/1967

date of exhibition: 1984/03
institution: Malá galerie Vysoké školy veterinární (VŠV)
type of exhibition: autorská