Tatiana Víznerová a Jana Paulová: Tapisérie a kresby

date of exhibition: 1968/3/22
institution: Dům umění jihomoravského muzea
type of exhibition: kolektivní