Cesta 32

date of exhibition: 2007/12/01 - 2008/01/15
institution: galerie sam83
type of exhibition: kolektivní

notes:
Během roku 2007 proběhla hlavní část projektu CESTA 32. Zadání znělo: máte k dispozici pole o formátu 30 x 40 cm navýšku na dřevěné desce. Žádná další omezení nebo určení, kromě požadavku trvanlivosti, nebyla stanovena.
Postupně jsme oslovili 32 výtvarníků, z různých oblastí, odlišného oborového zaměření a věku, s předpokladem pestrosti výsledku. Vzájemnou konfrontací se každému ze zúčastněných otevírají nové pohledy i na svou vlastní práci, zároveň museli všichni projevit toleranci vůči práci ostatních. S takovou myšlenkou pracoval například Ondřej Roubík, který pomaloval všech osm polí a nechal otevřené, které pole z obrazu zůstane nezakryté. Navíc ve své malbě reaguje na práci Lucie Farárové a obléká své figury do stejných ponožek. Každý položil těžiště svého sdělení jinam. Někdo ho ukotvil v dobrém nápadu, někdo v preciznosti provedení, někdo spojil oboje. Vznikla „nástěnka“, která může sloužit jako dílčí vzorek současné tvorby.
Po skončení výstavy si může každý ze zúčastněných zapůjčit desku pro svou výstavu, tím je cesta obrazu otevřená. Tuto možnost mají i galerie.
Deska je alegorií těsné koexistence jednotlivců, přestože jejich CESTA je různá.