Sam: Já a jiná lesní zvěř

date of exhibition: 2008/06/13 - 2008/11/14
institution: galerie sam83
type of exhibition: autorská