Tadeusz Jósef Makowski

date of exhibition: 1969
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: autorská