Pavel Bouda: Obrazy, miniatury

date of exhibition: 1982/04
institution: Ústav teorie informace a automatizace ČSAV
type of exhibition: autorská

notes:
recitace Jana Štěpánková
smyčcové trio: Ev Šafaříková - housle, Jana Brabcová - viola, Vlasta Krasnická - violoncello