Ladislav Novák: Soubor prácí z let 1966/1967

date of exhibition: 1991/06/20 - 1991/09/01
institution: Dům U Jonáše
type of exhibition: autorská