Jan Schicker: Grafika, obrazy

date of exhibition: 1983/11
institution: Ústav teorie informace a automatizace ČSAV
type of exhibition: autorská