Pavel Koutský: Grafika a kresby

date of exhibition: 1984/02
institution: Ústav teorie informace a automatizace ČSAV
type of exhibition: autorská