Zdeněk Dudek: Obrazy a kresby

date of exhibition: 1989/07
institution: Ústav teorie informace a automatizace ČSAV
type of exhibition: autorská

notes:
téma - pohyb a aerobic