Tvůrčí skupina Experiment

date of exhibition: 1960/01/06 -
institution: Galerie Nová síň
type of exhibition: kolektivní