Jan Solovjev: Lidové sochy na Turnovsku a Semilsku

date of exhibition: 1968/06/24
institution: Muzeum a Pojizerská galerie Semily
type of exhibition: autorská