Pavla Kačírková: 629 nádechů. Dýchej, prosím hodinu se mnou

date of exhibition: 2011/06/11 - 2011/07/13
institution: Galerie města Blanska
type of exhibition: autorská

notes:
-
Tvorba Pavly Kačírkové je velice rozmanitá a vystihují ji pojmy odvaha, velkorysost, cit, minimální nebo naopak maximální forma, koncept a hravost. Jednou oblastí její tvorby je práce s klasickými těžkými fyzickými materiály – kámen, sklo, beton, litina, kov… kterými realizuje svá sochařská díla. Zvlášť projekt Křížové cesty a dosud nedokončený projekt Kaplí v okolí Šarova vystihují tuto oblast. Sochy mají jednoduchou jasnou formu, která silně působí v kontextu krajiny. Jednotlivé betonové kříže – svojí jednoduchou a zároveň brutální formou vystihují tíhu kříže, zároveň však i rámují průhled do krajiny a dávají možnost křížem projít. Jiná poloha sochařských prací je rafinovaně hravá, kdy při litinových ovcí kreslí měkké linie oveček kovem, který ponechá v hrubé formě vzniklé litím. U soch je pro Pavlu vždy důležitý kontext, krajinný, či městský, do kterého díla instaluje. Instalace a zvláště video-instalace jsou další oblastí Pavliny tvorby, kdy využívá digitálních médií pro projekce videí, animací, zvukových a hudebních klipů, má též mnoho realizací na poli grafického designu. Zvláštní kapitolu tvoří díla konceptuální, například když digitálně přeformátovala obrazy světového malířství do jednotného formátu A4, nebo když poloprůsvitné obrazy vrství přes sebe, každou vrstvu lehce posune – obraz je před námi stokrát, ale forma je rozmazaná, nečitelná. Princip vrstvení použila i v experimentech se zvukem.
Výstava Pavly Kačírkové by byla obohacena video-projekcí k živé hudbě Martina E. Kyšperského. Dále by v rámci programu galerie byla uspořádaná pouť ke kaplím a křížové cestě do Šarov, čímž bychom se spolupodíleli na oživování krajinně-uměleckého projektu. (Olga Hořavová)
galerie.blansko.cz, 7.1.2019