Leonid Ochrymčuk: Obrazy a plastiky

date of exhibition: 1989/04/01 - 1989/04/22
institution: Závodní klub ROH ČKD Blansko
type of exhibition: autorská