Ladislav Novák: Soubor prácí z let 1966/1967

date of exhibition: 1996/03/25
institution: Velvyslanectví České republiky
type of exhibition: autorská