Lidové umění Bulharska

date of exhibition: 1968/07/05
institution: Slovácké muzeum
type of exhibition: kolektivní