České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie

date of exhibition: 1967/2 - 1967/3
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní