Bienále kovové plastiky 1968

date of exhibition: 1968
institution: Varšava (Warszawa)
type of exhibition: kolektivní