Trienále barevné grafiky

date of exhibition: 1967/07/04-1967/07/08
institution: Švýcarsko