Česká kresba 6, Ladislav Novák

date of exhibition: 1996/09/26 - 1996/11/10
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: autorská

notes:
umělecký přednes Hana Franková