Tschechoslowakische zeitgenössische Kunst

date of exhibition: 1968/03/31 - 1968/04/10
institution: Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main
type of exhibition: kolektivní

notes:
název výstavy - překlad - Současné československé umění
výstava při příležitosti čs. týdne ve Frankfurtu