Typo: Výstava užité grafiky a typografie

date of exhibition: 1990/06/27 - 1990/07/27
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní