Taras Kuščynskyj: Fotografie, Laděna Víznerová: Šperky

date of exhibition: 1977
institution: Muzeum Jana Amose Komenského
type of exhibition: kolektivní